จังหวะชีวิ. ตเปลี่ยนผัน. 4. วันเกิดนี้เงิ.นทองก้อน.ใหญ่กำลังเข้าหา. โชคลา.ภกำ.ลังมาแ.รง.

1.ผู้มีโชคที่เกิดวันพุธ. ค่อนข้างมีความ.โดดเด่นมากไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่อ.งเงินก็ตามแต่ก็เหนื่อยมากเหมือนกัน เพราะว่าทำอยู่ค.นเดียวมีปั ญหาก็. แก้อยู่คนเดียวมาตลอดทำความดีอะไรก็มัก.ไม่มีใครมองเห็น. มักจะโดนว่าอยู่ตลอดเวลานี้มักทำอะไรก็ไม่ดีแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะดวงชะต าของคุณ. จะเปลี่ยนไป.ดีขึ้นเรื่อยๆช่วงนี้ .ดวงจะมาแ ร งอย่ า.งมากบอกเลยว่ามีลุ้นอ ย่ างมาก ที่จะได้รับ.โชคมีเงินก้อนใหญ่โชคล า.ภไ ห ลเข้ามาจนมีเงินมีทองสำหรับตั้งตัวเลย. โชคคุณกำลัง.มาเก็บไว้เลยจะ.ได้พบเจอสาธุ. 2.ผู้มีโชคที่. เกิดวั.นจันทร์. เป็นคนที่มีโชค.ชะต ามาเล่นตล.กด้วยตลอ.ดจะทำอะไรก็ดู.เหมือนจะไม่ได้ดั่งใจ. จนทำให้รู้สึกท้อแ. ท้ต่อชีวิ ต.ไปเลยแต่พอผ่า.นมาถึงช่วงนี้. ดวงชะต า.ก็เริ่มเห็นแววว่า. จะดียิ่งขึ้นกว่า.เดิมเยอะเลยแต่จะต้องมีสติและป.ร ะ …

จังหวะชีวิ. ตเปลี่ยนผัน. 4. วันเกิดนี้เงิ.นทองก้อน.ใหญ่กำลังเข้าหา. โชคลา.ภกำ.ลังมาแ.รง. Read More

สะพรึง. ล่องเรืออยู่ดี ๆ. ผาหิน. พังโค่น. ทับนักท่.องเที่ยวตาย. เจ็บอื้อ​….

สะพรึง. ล่องเรืออยู่ดี ๆ .ผาหิน พังโค่น. ทับนักท่อง.เที่ยวตาย. เจ็บอื้อ​. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ระมาณ 20 .คน​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ขณะที่ทางการบราซิล.ได้ส่งนักประดาน้ำพร้.อมเฮลิคอปเตอร์. เร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุกา.รณ์ครั้งนี้ ส่วนสาเหตุที่.ผาหินพังถล่มลงมายัง.ไม่ทราบแน่ชัด .แต่คาดว่าน่าจะเกิดจา.กฝนที่ตกลง.มาอย่างห.นักก่อนหน้านี้. และทำให้หน้าผาถู.กน้ำกัดเซาะ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ขณะเดียว.กัน มีรายงานว่า .รัฐมีนัสเชไรส์ .ต้องเผชิญกับฝนตกหนัก.จนเกิดน้ำ.ท่วมอย่างหนัก. ทำให้ประชาชนเกือบ. 1.7 หมื่นคน ต้องอพยพออกจากที่พักอาศัย. ขณะที่บ้านเรือน. โรงเรียน. โรงพยาบาลและอา.คารหลายแห่ง.พงถูกทำลาย. VDO  

สะพรึง. ล่องเรืออยู่ดี ๆ. ผาหิน. พังโค่น. ทับนักท่.องเที่ยวตาย. เจ็บอื้อ​…. Read More

ดาวทวิต. แจงเหตุห้.องเช่าสุดเน่า. เจ้าของห้อง.ลมแทบจับ. เผยแจ้ง.ความแล้ว. ขอกลับมา.รับผิดชอบ.

ดาวทวิต. แจงเหตุห้อง.เช่าสุดเน่า. เจ้าของห้อง.ลมแทบจับ. เผยแจ้งความแล้ว. ขอกลับมา.รับผิดชอบ. VDO. ดาวทวิต .แจงเหตุห้อง.เช่าสุดเน่า. เจ้าของห้อง.ลมแทบจับ. เผยแจ้งควา.มแล้ว. ขอกลับมา.รับผิดชอบ.

ดาวทวิต. แจงเหตุห้.องเช่าสุดเน่า. เจ้าของห้อง.ลมแทบจับ. เผยแจ้ง.ความแล้ว. ขอกลับมา.รับผิดชอบ. Read More

หนุ่.มฝ.รั่งสู้.ชีวิต นั่ง.ขาย.สร้อ.ยข้อ.มือ.ถัก.อยู่ริ.มถ.นน

สำหรับเจ้า.ของเฟซบุ๊ก .“คุณ อย่าใส่ใจ” .ที่ได้เผยเรื่.องราวของหนุ่มฝรั่ง.คนหนึ่ง.ที่สู้ชีวิตด้ว.ยการนั่งขาย.สร้อยข้อมือ.ถักอยู่ริ.มถนน เป็นอีกหนึ่ง.เรื่องราวที่ชาวเน็ต.แห่แชร์กันสนั่นโซ.เชียลเลย.ทีเดียวค่ะ โดยระบุว่า. “เรื่องของเรื่อง.คือวันนี้ไป.เดินจตุจักรแล้ว.ไปเจอฝรั่ง.คนนึง เราก็งงว่า.เค้านั่งทำอะ.ไรเพื่อความ.อยากรู้ เลยเดินเข้าไปดูเห.มือนว่าเค้า.ขายกำ.ไลแต่สวยนะ. งานทำมือ เขาน่ารักมากคือ.เหมือนขายกำ.ไลแต่ใครให้เท่า.ไหร่ก็ได้ ก็เลยช่วยเขา.ซื้อมาอันนึง. ใครผ่านไปแถว.บีทีเอสจตุจักรและ.ช่วยซื้อเขาหน่.ยก็ได้นะเขา.น่ารักมาก” นอกจากนี้ยังมี.ป้ายที่ระบุอีกว่า. “สวัสดีครับ ผมแบ็คแ.พ็คเกอร์เป็นนั.กท่องเที่ยวคุ.ณช่วยซื้อส.ร้อยข้อมือ.ถักของผม.ได้ไหมครับ.” และ “.ราคาใดก็ได้” ซึ่งจากข้อควา.มนั้นหนุ่มฝรั่ง.คนนี้เขา.บอกว่า.เขาเป็.นนักท่องเที่ยว .แต่ทั้งนี้ก็.ไม่ทราบถึงสา.เหตุที่มานั่ง.ขายของอยู่.แบบนี้ .แถมยังไม่ระบุรา.คาอีกด้วยใครอยากจะ.จ่ายเงินเขา.เท่าไหร่ก็จ่าย.ได้เลย ซึ่งหลังจากมี.การโพสต์อ.อกไป ก็มีชา.วเน็ตให้.ความสน.ใจอย่างมาก .เข้ามากด.ไลค์กดแช.ร์กันเป็นจำ.นวนมากเลย.ทีเดียวค่ะ บางคนก็ชื่น.ชมว่าดีที่ไม่อา.ยทำกิน บางคนก็.ไปอุดหนุนมา.บ้างแล้วด้วย .ในขณะที่บาง.คนก็เตือนว่า.เสี่ยงมากที่มาเที่.ยวแล้วทำแบบนี้ .คอมเมนต์.กันรัวๆเลยว่า. ผ่านเมื่อวานไม่มีจ้า.แต่เจอวันแรก.ที่มานั่ง..ก็ช่วยอุดหนุนกัน..เลือกที่เราชอบ.ถือว่าเป็นก.ารช่วยเหลือ.กัน.. ให้เท่าไรก็.ได้ค่ะ.. …

หนุ่.มฝ.รั่งสู้.ชีวิต นั่ง.ขาย.สร้อ.ยข้อ.มือ.ถัก.อยู่ริ.มถ.นน Read More

จ้าภาพสุดเซ็ง นาทีวัยรุ่นฮวดกันยับ สาวหางเครื่องหมอลำ ปีนลงเวทีหนีกันวุ่น

กรณีล่าสุด เฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 5.2 ได้แชร์คลิปจาก ข่าวท้องถิ่นบึงกาฬ เป็นภาพเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกันชุลมุนกลางงานแข่งเรือ อบต.โป่งเปือย จ.บึงกาฬ โดยในคลิปจะเห็นว่าสาวหางเครื่องวงหมอลำ ที่เจ้าภาพจ้างมาทำการแสดง ต้องปีนลงจากเวที ยุติการแสดง เพราะเกิดเหตุทะเลาะวิวาท โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า มีงานบุญงานประเพณีที่ไหน ก็จะต้องมีขยะมารวมตัวพวกนี้ทุกทีเลย 555 เขาจ้างมาม่วนกัน ประเทศบึงกาฬ งานแข่งเรือ อบต.โป่งเปือย ขอบคุณคลิป ข่าวท้องถิ่นบึงกาฬ ภาพเหตุการณ์ คลิป ขอบคุณ ข่าวท้องถิ่นบึงกาฬ

จ้าภาพสุดเซ็ง นาทีวัยรุ่นฮวดกันยับ สาวหางเครื่องหมอลำ ปีนลงเวทีหนีกันวุ่น Read More

สถิ.ติหว.ยออ.กวัน.เสาร์ ย้อนหลั.ง 20 ปี เลขเ.ด็ดงว.ดนี้ ที่ออกบ่อย.เฮง ๆปังๆ

สถิติหวยออก.วันเสาร์ ย้อนหลัง 20 งวด ในหมวดเลข.ท้าย 2 ตัว ว่ามีเลขเ.ด็ดอะไ.รบ้างที่ออกบ่อย เพื่อเป็นแนวท.างซื้อหวยรัฐบาลไทย ลอตเต.อรี่ มาดูกันเลย ว่า เลขที่ออกวั.นเสาร์ เลขไหนปัง เลขไหนฮิต. รวมสถิติหวยออ.กวันเ.สาร์ ย้อนหลัง 20 งวด สถิติหวย.ออกย้อนหลัง ประจำ เลขเด็ดงวดนี้ 16/8/65 เลขเด็ดที่ออกบ่อย ใ.นหมวดเลขท้าย 2 ตัว สถิติหวยออกวันเส.าร์ ย้อนห.ลัง ดังนี้ …

สถิ.ติหว.ยออ.กวัน.เสาร์ ย้อนหลั.ง 20 ปี เลขเ.ด็ดงว.ดนี้ ที่ออกบ่อย.เฮง ๆปังๆ Read More

หนุ่มโกนผมเป็นเพื่อนเมียรัก จะไม่มีวันทิ้งไปไหน ในวันที่เธอเผชิญโรคร้าย

วันที่ 22 กันยายน 2565 โลกออนไลน์กำลังซึ้งกับไวรัลจากช่อง TikTok armaitthiwat ที่หนุ่มเจ้าของช่องได้มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอนาทีที่เจ้าตัวยอมสละทิ้งผมดกดำ เพื่อคนรักของเขา หลังจากที่แฟนสาวต้องเผชิญกับโรคร้าย จากการป่วยเป็นโรคมะเร็ง เขาจึงตัดสินใจโกนผมเป็นเพื่อนแฟน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาจะไม่มีวันทิ้งเธอไปไหน โดยจากคลิปจะเห็นว่า หนุ่มเจ้าของช่องทำการโกนผมให้แฟนสาวด้วยมือของเขาเอง ซึ่งระหว่างที่โกนผมไปที่ละนิด ๆ แฟนสาวก็ร้องไห้ออกมา พอโกนผมให้แฟนสาวเสร็จ เจ้าตัวก็ให้แฟนสาวเป็นคนลงมือโกนผมให้ตัวเองต่อทันที พร้อมระบุข้อความ “ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ชีวิตนี้สำคัญมาก ในวันที่แฟนผมเป็นมะเร็ง ต้องสู้กับโรคร้าย สิ่งที่เค้าต้องการมากที่สุดคือกำลังใจจากคนที่รักและครอบครัว ผมบอกกับเธอว่า ผมจะไม่มีวันทิ้งเธอไปไหน จะร่วมต่อสู้กับเธอ และผมจะรักเธอตลอดไป …

หนุ่มโกนผมเป็นเพื่อนเมียรัก จะไม่มีวันทิ้งไปไหน ในวันที่เธอเผชิญโรคร้าย Read More

ชาวบ้านฮือฮา พบเห็ดคล้ายรูปดาวแปลก เกิดมาไม่เคยเจอ หายาก 1 ใน 10 ของโลก

ชาวบ้านฮือฮา พบเห็ดคล้ายรูปดาวแปลก เกิดมาไม่เคยเจอ หายาก 1 ใน 10 ของโลก เมื่อวันที่ 13.00.น.ของวันที่ 22 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานที่บ้านเลขที่ 89 บ้านเนินมะค่า หมู่ 8 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ได้พบกับนางสริตา แก้วกัณหา อายุ 44 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่ไปเจอเห็ดลักษณะประหลาดแปลก คล้ายดาวอยู่บนดินจำนวนหลายสิบดอก ขึ้นอยู่ในป่าหลังบ้านของตนเอง โดยได้เปิดเผยว่าช่วงหกโมงเย็นของวันที่ 21 …

ชาวบ้านฮือฮา พบเห็ดคล้ายรูปดาวแปลก เกิดมาไม่เคยเจอ หายาก 1 ใน 10 ของโลก Read More

เปิดภาพบาดแผลสาวเจ้าของสปา หลังโดนเมียหลวงจับแก้ผ้า-ตบ-ราดน้ำปลาพริกป่น

เดลีเมล์รายงานข่าวน่าตื่นตระหนก เมียหลวงสุดโหด ตบเมียน้อยปางตาย ว่า เมื่อเวลาประมาณ 4 ทุ่มของวันอังคารที่ 12 มิ.ย. น.ส.เกียง จูน สาวเจ้าของสปาวัย 30 ปีจากจังหวัดทัญฮว้า ประเทศเวียดนาม ถูกเมียหลวงที่อยู่ในอาการหึงสุดขีด ทำร้ายร่างกายสาหัส หลังจากกล่าวหาว่าเธอเป็นเมียน้อยของสามี หลังจากนั้นไม่นาน ภรรยาคนดังกล่าวก็เดินเข้ามากระชากหัวของน.ส.เกียงไปกลางถนน แล้วถอดเสื้อผ้าของเธอออกจนเปลือย ก่อนจะตบจนเป็นแผลที่ใบหน้า และราดน้ำปลาและผงพริกป่นใส่น.ส.เกียงซ้ำ อย่างไม่แคร์สายตาผู้คนที่มุงดูเหตุการณ์ เดวิด แพม พยานกล่าวว่า “ผู้หญิงคนนั้นปาพริกป่นลงบนร่างอันเปลือยเปล่าของน.ส.เกียง พร้อมกับด่าทอและสาปแช่งเธอต่างๆ นานา …

เปิดภาพบาดแผลสาวเจ้าของสปา หลังโดนเมียหลวงจับแก้ผ้า-ตบ-ราดน้ำปลาพริกป่น Read More

เปิดชนวนเหตุร้าวฉาน น้องปูนิ่ม สุดช้ำ ร.ต.อ มีเมียอยู่แล้ว ยังมาหลอกคบจนท้อง

วันที่ 22 มิ.ย. จากการสอบถามญาติของ น.ส.พิมชฎาพร ภูแย้มไสย์ หรือ ปูนิ่ม อายุ 30 ปี หลังจาก ร.ต.อ.ทรงกลด บุญส่ง รองสว.(สืบสวน) สน.วังทองหลาง หรือ ผู้กองบอย แฟนหนุ่มยอมรับว่า ปูนิ่ม ไม่ได้ฆ่าตัวตายอย่างที่ให้การตอนแรก แต่อ้างว่าทะเลาะและมีการแย่งปืน ทำให้ปืนลั่นกระสุนถูกศีรษะจนเสียชีวิต ทั้งนี้ ญาติผู้ตายยืนยันว่า สาเหตุมาจากเรื่องที่ผู้กองบอยนั้นมีภรรยาอยู่แล้ว แต่งงานกับหญิงคนหนึ่ง มีการจัดงานผูกข้อไม้ข้อมือ และมีลูกด้วยกัน 2 …

เปิดชนวนเหตุร้าวฉาน น้องปูนิ่ม สุดช้ำ ร.ต.อ มีเมียอยู่แล้ว ยังมาหลอกคบจนท้อง Read More